Campanie de comunicare și PR Săptămâna Moldova Eco-Energetică

Săptămâna Eco-Energetică întrunește mai multe evenimente, concursuri, platforme de dezbateri, forumuri dedicate dezvoltării sectorului energiei regenerabile şi promovării eficienţei energetice. Fiind organizată din anul 2015, acțiunea are ca obiectiv promovarea utilizării energiei din surse regenerabile și a eficienței pentru a reduce dependență energetică și intensitatea energetică de 3 ori mai mare decât în UE și țintește atât profesioniștii care au tangență cu sectorul, cât și publicul larg, care, adoptând un comportament eco-responsabil, poate contribui la aceleași obiective.

Communications Boutique a fost contractată pentru a promova Săptămâna Eco-Energetică 2016 și a adoptat o abordare mai detaliată, cu termeni specializați, în cazul publicului profesionist, iar în al doilea una mai generală, accesibilă și cât mai interesantă, atrăgătoare publicului larg.
În ambele cazuri am optat pentru Modelul PESO (Paid, Earned, Shared, Owned media), acesta fiind cel mai eficient în vederea obținerii unei acoperiri cât mai mare a auditoriului țintă. Totodată, nu am ignorat și posibilitatea unui reach organic prin intermediul mass media, în special în cazul celei generaliste. Astfel, în final am obținut o combinație dintre cele două, alături de platformele proprii de comunicare, cum ar fi landing page sau paginile evenimentului în rețelele de socializare.

Mass media implicată în mediatizare pe principiu de parteneriat:

-Agora
-Diez
-Logospress
-Unimedia

Reachul organic în mass media (Logos press, Publika TV, Mybusiness.md, Realitatea.md, bani.md, point.md etc) se datorează relațiilor cu mass-media, construite pe parcursul timpului și abordarea jurnalistică în elaborarea comunicatelor de presă distribuite presei.

Săptămâna Eco-Energetică a fost precedată de o campanie agresivă de difuzare a unui spot video la posturile tv Prime, Publika și Realitatea, pentru a anunța desfășurarea evenimentului, inclusiv  a expoziției de tehnologii eco-responsabile, organizată în premieră pe parcursul săptămânii.

În comunicarea pe pagina de Fb ne-am adresat atât persoanelor din domeniul Eco Energetic prin promovarea evenimentelor din cadrului săptămânii Moldova Eco Energetic, prezentarea speakerilor, istoriilor de success etc, cât și publicului larg prin postări generale cu diverse sfaturi, curiozități din domeniul dat.

Post-eveniment

După încheierea evenimentului am prezentat rapoartele de monitorizare a presei și a activității pe FB, însoțite de comentariiile și recomandările de rigoare. De asemenea, am elaborat revista Moldova Eco Energetică 2016, de la design până la conținut.